Przejście Merkurego na tle tarczy Słonecznej 7.05.2003