Pamięci druha Solarza – Dziennik Piotrkowski 2.03.1998