Częściowe zaćmienie Księżyca – 16.07.2019

Zdjęcia zostały wykonane podczas szkolnej obserwacji zjawiska.

J. S.